Heslo: kancelária

Otázka:

Ako mám skloňovať slová cudzieho pôvodu končiace na -ia? Napríklad slovo kategória?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené na dvojhlásku -ia?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne používať slovné spojenie na pozemných komunikáciách?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorá formulácia je správna: 1. doručená do kancelárie; 2. doručená kancelárii?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akým písmenom sa píše slovo kancelária, ak hovoríme o úrade, napr. Kancelária ministra vnútra, Kancelária Národnej rady SR a pod.?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akým písmenom sa píše slovo kancelária, ak hovoríme o úrade, napr. Kancelária ministra vnútra, Kancelária Národnej rady SR a pod.?

celá otázka a odpoveď