Heslo: kamenný

Otázka:

1.Prečo sa v slove hlinený píše len jedno n a v slove kamenný dve n? 2. Podľa akého vzoru sa skloňujú slová peniaz a večera a ako sa skloňujú?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo sa píše prídavné meno jednoškvrnná so zdvojeným n?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne slovné spojenie drevenný nábytok?

celá otázka a odpoveď