Heslo: jubileum

Otázka:

Je správne použiť slovo jubileum aj v súvislosti s neokrúhlym výročím, napr. 28. jubileum? V slovníkoch sa neuvádza, že sa viaže výlučne s okrúhlymi výročiami.

celá otázka a odpoveď