Heslo: jednovidové slovesá

Otázka:

Ako sa tvorí dokonavé sloveso od nedokonavého slovesa báť sa?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Máme v slovenčine aj jednovidové slovesá?

celá otázka a odpoveď