Heslo: jednosto

Otázka:

Ako sa slovom píše suma 2.230.108,-- Sk?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký je správny tvar číslovky 182 v slovnom vyjadrení v zmluve alebo v šeku: sto osemdesiatdva alebo jednostoosemdesiatdva?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je spojenie jednosto eur alebo sto eur? V škole sme sa kedysi učili, že na poštové poukážky sa píše jednosto.

celá otázka a odpoveď