Heslo: jednosto

Otázka:

Ako sa slovom píše suma 2.230.108,-- Sk?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký je správny tvar číslovky 182 v slovnom vyjadrení v zmluve alebo v šeku: sto osemdesiatdva alebo jednostoosemdesiatdva?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku