Heslo: jazz

Otázka:

V bakalárskej práci používam slovo džez, ale pri citácii a zaužívaných názvov som použil podobu jazz. Mal som negatívne hodnotenie na obhajobách v súvislosti s použitím slova jazz. Môžem pokračovať týmto spôsobom alebo mám prekladať citáty a názvy do slovenčiny?

celá otázka a odpoveď