Heslo: jazykový prejav

Otázka:

Je slovo prehovor vo význame "jazykový prejav" správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne vyslovovať tvrdé L v slovách ako veľmi, veľa, ľudia, ľudstvo, ohľadom, vzhľadom a pod.?

celá otázka a odpoveď