Heslo: internetový

Otázka:

Prečo sa slovo internet píše v slovenčine s malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je tvar wordovský, napríklad v spojení wordovský dokument, správny?

celá otázka a odpoveď