Heslo: internet

Otázka:

Je správne pripojenie na internet alebo pripojenie do internetu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše slovo internet?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne spojenie „našiel som na internete“ alebo „našiel som v internete“, "všetko je na internete“ alebo "všetko je v internete“?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorá predložka je správna: na internete alebo v internete?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo sa slovo internet píše v slovenčine s malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píše v slovenčine slovo internet s veľkým začiatočným písmenom? Platia o jeho písaní rovnaké pravidlá ako v češtine?

celá otázka a odpoveď