Heslo: influencer

Otázka:

Potrebovala by som v diplomovej práci použiť výraz influencer. Prevzalo sa toto slovo do slovenčiny alebo máme iné slovenské ekvivalenty?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V odbornej práci potrebujem použiť výraz influencer. Možno toto slovo považovať za spisovné alebo máme na to nejaké vhodnejšie výrazy?

celá otázka a odpoveď