Heslo: index

Otázka:

Keď v odbornom texte odkazujeme na príslušnú literatúru, napr. "Terapeutické indikácie1", číslica 1 by mala byť vo forme horného indexu alebo dolného indexu?

celá otázka a odpoveď