Heslo: inšpektorát

Otázka:

Názvy organizačných jednotiek sa majú písať s malým začiatočným písmenom. S akým začiatočným písmenom sa potom píše názov i/Inšpektorát kúpeľov a žriediel, keď to patrí pod Ministerstvo zdravotníctva SR?

celá otázka a odpoveď