Heslo: imperatív od pustiť

Otázka:

Ako sa tvorí rozkazovací spôsob pre 2 osobu jednotného a množného čísla od slovies vypustiť, spustiť a ostatných slovies na -sť?

celá otázka a odpoveď