Heslo: imidž

Otázka:

Ako znie slovo imidž v genitíve jednotného čísla?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy a prečo sa prepis slova image zmenil na imidž?

celá otázka a odpoveď