Heslo:

Otázka:

Je sloveso iákať odvodené od citoslovca iá spisovné? Používa sa?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú samohlásky ia v slove fialový označované ako dvojhláska alebo ide o samostatné samohlásky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Koľko hlások a koľko písmen je v slovách chlapec a diera?

celá otázka a odpoveď