Heslo: homeschooling

Otázka:

Ako v textoch používať anglické slovo homeschooling. Ide o vyučovanie detí doma, v domácom prostredí, a aj u nás sa používa čoraz častejšie. Mám ho používať v anglickom tvare (pričom viem, že čitatelia vedia, o čo ide, prípadne to v úvode vysvetlím) alebo mám v textoch používať uvedený viacslovný preklad?

celá otázka a odpoveď