Heslo: hodina

Otázka:

Môže sa v texte použiť skratka h alebo sa musí použiť skratka hod.?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa správne "Stretnime sa o 16:00 hod." alebo "Stretnime sa o 16:00 h." alebo "Stretnime sa o šestnástej hodine"? Ak sa končí veta skratkou, je potrebné písať ešte jednu bodku na ukončenie vety?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako zapíšem číslicami údaj „o pätnástej hodine“? Treba písať za číslom 15 bodku?

celá otázka a odpoveď