Heslo: hod.

Otázka:

Ako sa číslovkami píše vyjadrenie časového údaja, napríklad od deviatej do sedemnástej hodiny?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môže sa v texte použiť skratka h alebo sa musí použiť skratka hod.?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa správne "Stretnime sa o 16:00 hod." alebo "Stretnime sa o 16:00 h." alebo "Stretnime sa o šestnástej hodine"? Ak sa končí veta skratkou, je potrebné písať ešte jednu bodku na ukončenie vety?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa medzi hodinami a minútami dvojbodka alebo bodka?

celá otázka a odpoveď