Heslo: híkať

Otázka:

Je sloveso iákať odvodené od citoslovca iá spisovné? Používa sa?

celá otázka a odpoveď