Heslo: gradient

Otázka:

Aký je správny výklad slova gradient? Výklady tohto termínu v odbornej literatúre z oblasti biochémie sa rozchádzajú.

celá otázka a odpoveď