Heslo: grúň

Otázka:

V Synonymickom slovníku slovenčiny (2006) sa slovo grúň vykladá ako "zalesnené horské úbočie", kým v ostatných slovníkoch sa uvádza význam "nezalesnené horské úbočie". Ako to má byť správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Vo Vašich slovníkoch na stránke slovniky.juls.savba.sk sa pri slove grúň uvádza, že ide o nezalesnené horské úbočie, iba v Synonymickom slovníku je výklad "zalesnené horské úbočie". Je tam chyba?

celá otázka a odpoveď