Heslo: gúglovať

Otázka:

Sú správne slovesá (vy)googlovať/(vy)gúglovať, (vy)googliť/(vy)gúgliť a spojenia vyhľadať na googli a vyhľadať googlom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú spisovné slová foajé, gúgliť a menežment? V ktorom okamihu sa adaptovaná podoba prevzatého slova stáva spisovnou?

celá otázka a odpoveď