Heslo: franchisant

Otázka:

Aký je písomný výraz pre slovo frenchising? Franchising alebo frenšíza? Potrebovala by som poznať aj podoby odvodených výrazov ako frenchisingový partner, licencia, teda ten, kto licenciu predáva, a ten kto licenciu kupuje.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšem záverečnú prácu o predaji na základe licencie, ktorý sa po anglicky nazýva Franchising. Ako sa správne píše toto prevzaté slovo v slovenčine a ako sa nazýva ten, kto licenciu poskytuje, a ten, komu licenciu poskytujú?

celá otázka a odpoveď