Heslo: fialka

Otázka:

Koľko slabík má slovo fialka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V jazykovedných príručkách sa genitív plurálu od slova "fialka" uvádza v tvare "fialiek". Je možné použiť aj tvar "fialôk"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Učíme sa určovať hlásky a pri slove fialôčka si nie sme istí, koľko je v ňom dvojhlások a koľko samohlások a spoluhlások (znelých neznelých a nepárových znelých).

celá otázka a odpoveď