Heslo: farba

Otázka:

Ako mám chápať názvy farieb? Sú to prídavné mená alebo podstatné mená? Aký gramatický tvar mám uviesť pri opise výrobku do kolónky "Farba:" v karte bezpečnostných údajov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Na karte bezpečnostných údajov, kde sa uvádzajú informácie o výrobku, máme kolónku "Farba:" do ktorej sa zapisuje farba v mužskom rode, napr. Farba: svetložltý až žltý. Nemá sa názov farby správne písať v ženskom rode, t. j. Farba: svetložltá až žltá?

celá otázka a odpoveď