Heslo: expresíva a spisovnosť

Otázka:

Patria expresívne slová so záporným odtienkom medzi spisovné?

celá otázka a odpoveď