Heslo: exploatácia

Otázka:

Ako sa povie cudzím slovom ťažba štrkopieskov a ťažba bahna z riečneho dna?

celá otázka a odpoveď