Heslo: európsky

Otázka:

Pochádzajú tieto slová z angličtiny: normálny, minúta, momentálny, európsky, organizovať, program, technika, parkovať, nealko, minerálka, káder, moderný, tombola, tigrovaný?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Koľko slabík má slovo európska? Tri (eu-róp-ska) alebo štyri (e-u-róp-ska)?

celá otázka a odpoveď