Heslo: európsky

Otázka:

Normálny, minúta, momentálny, európsky, organizovať, program, technika, parkovať, nealko, minerálka, káder, moderný, tombola, tigrovaný. Pochádzajú uvedené slová z angličtiny?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Koľko slabík má slovo európska? Tri (eu-róp-ska) alebo štyri (e-u-róp-ska)?

celá otázka a odpoveď