Heslo: etapizácia

Otázka:

Čo vyjadruje slovo etapizácia a podlažnosť?

celá otázka a odpoveď