Heslo: elokované pracovisko

Otázka:

Ako je správne: elokované alebo alokované pracovisko??

celá otázka a odpoveď