Heslo: elixír

Otázka:

Používa sa v slovenčine slovo "lektvar" na pomenovanie nápojov, ktoré varia bosorky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V učebnici pre 8. roč. ZŠ sa uvádza, že neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l , -r sa skloňujú podľa vzoru stroj, v mn. č. podľa vzoru dub alebo stroj. Znamená to, že podľa vzoru stroj sa skloňujú aj slová semafor, elixír a traktor?

celá otázka a odpoveď