Heslo: ekvivalentnosť

Otázka:

Je použitie slov ekvivalencia a ekvivalentnosť podmienené kontextom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Pri svojej práci používam slovo ekvivalentácia, ktoré slovenčina nepozná. Je možné ho používať alebo ide o synonymum k slovám ekvivalencia a ekvivalentnosť?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku