Heslo: dvojnásobne

Otázka:

Je výraz pokračovanie využiť vo význame zložka, časť organicky nadväzujúca na predchádzajúcu? Napr. tretie pokračovanie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké slovné druhy sú slová dvojnásobne, polovica, máloktorý?

celá otázka a odpoveď