Heslo: dvojhlásky

Otázka:

Môžem v prípade potreby rozdeliť v slove aj dvojhlásku?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako zistím, že v uvedenom slove ide o dvojhlásku? Kedy ide len o hlásku a kedy o dvojhlásku?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Keď sa písmená ch, dz, dž berú ako 1 hláska a 2 písmená, ako sa potom posudzujú dvojhlásky ia, ie, iu? Ako dve hlásky a dve písmená?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo nie je "io" zaradené medzi dvojhlásky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Často sa stretávam s delením slov končiacich napr. dvojhláskami ia, ie, keď na konci riadku, pred rozdeľovníkom je ponechané i a nový riadok začína ďalšou časťou dvojhlásky a, e. Je to tak správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Koľko hlások je v slovách diaľka a chôdza? Dvojhlásky sa počítajú za dve hlásky alebo za jednu hlásku?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Koľko hlások a koľko písmen je v slovách chlapec a diera?

celá otázka a odpoveď