Heslo: dve priezviská

Otázka:

Akým spôsobom sa oslovujú ľudia s dvomi priezviskami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kde sa uvádza titul PhD., ak má žena dve priezviská, napr. Mgr. Mária Sýkorová rodená Jasná, PhD.?

celá otázka a odpoveď