Heslo: dvakrát

Otázka:

Slovo dvakrát sa píše spolu alebo osobitne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dobrý deň, ako môžem správne uviesť množstvo dávkovania lieku?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píšu číslovky, ktorých súčasťou je slovo raz? Spolu alebo oddelene?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akým slovným druhom je slovo zavše vo vete Zavše navštívi rodičov v ich rodnom dome? Prosím aj o určenie slov bežne, občas, dvakrát a zavčasu vo vetách Bežne sa mýli. Občas pečie koláče. Dvakrát ho zavreli za lúpež. Vstáva zavčasu.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký slovný druh je slovo raz vo vete Budeme sa tešiť z medailí raz alebo dvakrát?

celá otázka a odpoveď