Heslo: dva milióny dvestotridsaťtisícstoosem slovenských korún

Otázka:

Ako sa slovom píše suma 2.230.108,-- Sk?

celá otázka a odpoveď