Heslo: dotazník

Otázka:

Ak je nespisovné slovo dotaz, nie je nespisovné aj slovo dotazník?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo je v slovenčine slovo dotazník, keď slovo dotaz je nespisovné? Nemal by to byť otázkovník alebo dopytovník? A ako sa volajú osoby, ktoré vypĺňajú dotazník?

celá otázka a odpoveď