Heslo: dobiť

Otázka:

Čo označuje výraz "dobi.sk", aký význam má slovo "dobi", v akom kontexte je možné použiť slovo "dobi"? Je tento výraz bežne používaný v komunikačnej praxi, t.j. v hovorovej reči, písomnostiach alebo v elektronickej komunikácii?

celá otázka a odpoveď