Heslo: do

Otázka:

Aká predložka má byť v slovných spojeniach: vezieme pacienta na kliniku alebo do kliniky, na operačnú sálu alebo do operačnej sály, na pooperačnú izbu alebo do operačnej izby?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovné spojenie cestujem na Vrútky, na Prahu sa mi zdá nelogické. Nebola by vhodnejšia formulácia do Vrútok, do Prahy?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Nepáči sa mi, keď v médiách používajú spojenia idem na záhradu, bol som na záhrade. Podľa mňa je správne idem do záhrady, bol som v záhrade.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám rozumieť spojeniu do 15 rokov? Znamená to do 15. narodenín alebo do dňa pred 16. narodeninami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V rámci našej pracovnej debaty sme riešili otázku, ktorý z výrazov je správny: ďaleko k alebo ďaleko od?

celá otázka a odpoveď