Heslo: dočiahnuť

Otázka:

Čo je spisovné: dosiahnuť alebo dočiahnuť, napr. na jablko?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je spisovné spojenie "nebudeme dočiahnuť"?

celá otázka a odpoveď