Heslo: do slova a do písmena

Otázka:

Ako sa píše výraz zdôrazňujúci presnosť výpovede: doslova a dopísmena alebo do slova a do písmena?

celá otázka a odpoveď