Heslo: do Banky/na Banku

Otázka:

Pri názve obce Banka mám používať predložku do - idem do Banky - alebo predložku na - idem na Banku?

celá otázka a odpoveď