Heslo: diskurz

Otázka:

Sú slová diskurz a diškurz spisovné? Aký je medzi nimi rozdiel?

celá otázka a odpoveď