Heslo: diplomant

Otázka:

Dobrý deň, ako sa spisovne označuje študent a študentka, ktorí vypracúvajú diplomovú prácu na obhajobu? Diplomant a diplomantka?

celá otázka a odpoveď