Heslo: diaľkový

Otázka:

V práci používame termíny ako vzdialený počítač, vzdialený používateľ, vzdialený systém, vzdialený prístup. Ako máme nazvať konfiguráciu vykonávanú na diaľku? Vzdialená konfigurácia alebo diaľková konfigurácia?

celá otázka a odpoveď