Heslo: diaľkar

Otázka:

Ako sa správne píše slovo "čiapkár" príp. "čiapkar"? V Príručke slov. pravopisu pre školy (Oravec, Laca - 1987) sa uvádza "čiapkár", v iných príručkách alebo pravidlách som ho ani nenašiel. Po roku 1991 sa výnimky v rytmickom krátení zredukovali, platí to aj pre toto slovo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V testoch bola otázka: Ktoré slovo je napísané nesprávne? A) akcionár, B) kávičkár, C) diaľkár, D) pôžitkár. Ktorá odpoveď je správna?

celá otázka a odpoveď