Heslo: deti

Otázka:

Aké spoluhlásky sú v slovách deti, deň, nedeľa a jašterica? Pred samohláskou e sú v týchto slovách tvrdé alebo mäkké spoluhlásky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne vyslovovať tvrdo zámeno oni v pluráli mužského rodu?

celá otázka a odpoveď