Heslo: dňa

Otázka:

Dobrý deň, aké predložky sa používajú za výrazom deň?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne vložiť zvratné zámeno "si" pred dátum alebo pred sloveso v texte svadobného oznámenia "s radosťou Vám oznamujú, že si dňa dd.mm.yyyy vyslúžia sviatosť manželstva"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je potrebné uvádzať slovo "deň" napr. vo vete "Dňa 6. 7. 2005 sa uskutočnil prieskum" alebo v liste "V Bratislave dňa 6. 7. 2005"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo dno v plurále?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Musí byť vo vete "Stretnutie sa uskutoční dňa 1. 5. 2020" slovo dňa? Píše sa pri uvádzaní dátumu čiarka, t. j. "v Bratislave, dňa 1. 5. 2020"?

celá otázka a odpoveď