Heslo: dátum

Otázka:

Dobrý deň, kde v nasledujúcom spojení mám použiť čiarku? - "Rím 1. decembra; v Martine 19. 06. 2009."

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám uvádzať v dátume 2. 6. 2008 názov mesiaca? Je správne jún alebo júna?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám správne písať dátum, s medzerami medzi jednotlivými údajmi alebo bez medzier? Ako ho mám písať v tejto vete - "Súťaž sa uskutoční v budove miestneho gymnázia 15. 1. 2006"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píše dátum v listoch a v zmluvách?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa v dátume medzi dňom mesiacom a rokom medzery?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako správne písať dátum a rozsahy dní? Písať do dátumov nulu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorá formulácia je správna: "Začiatok školského roka: 1. september 2013" alebo "Začiatok školského roka: 1. septembra 2013"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Má byť vo vete "Bol pondelok 31. 3. 2014" čiarka za slovom pondelok?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne sa píše dátum s medzerami alebo bez medzier?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorý zápis dátumu je správny: 10. – 13. 06. 2017 alebo 10. 06. – 13. 06. 2017?

celá otázka a odpoveď